Historic shopping, Strand Arcade, Sydney, Pitt Street, Australia
Historic shopping, Strand Arcade, Sydney, Pitt Street, Australia
Filename: IMG_3569.jpg
Copyright