Sydney CBD skyline, Australia
Sydney CBD skyline, Australia
Filename: IMG_4032.jpg
Copyright