Catholic church in Prizren, Kosovo.
Catholic church in Prizren, Kosovo.
Filename: PSIMG_2854.jpg
Copyright