Pristina market, Kosovo. Kosovo proclaimed independence on 17 of February 2008.
Pristina market, Kosovo. Kosovo proclaimed independence on 17 of February 2008.
Filename: PS_IMG_2600.jpg
Copyright